Varovanje

Varovanje opraševalcev – naša skupna skrb

Varovanje opraševalcev vključuje zagotavljanje hrane, prostora za gnezdenje in zdravega okolja. Vse to lahko zagotovimo tudi v današnji kmetijski krajini, na vrtu in v mestih.

Travniki za opraševalce

Najpomembnejši življenjski prostor opraševalcev so pisani, cvetoči travniki. Torej travniki, ki so pozno, enkrat ali največ dvakrat košeni. Tako lahko rastline zacvetijo, opraševalcem zagotovijo hrano in tudi semenijo. Na takih travnikih čmrlji tudi varneje gnezdijo. Podobno so vir hrane in prostor za gnezdenje tudi mejice oziroma žive meje in visokodebelni travniški sadovnjaki.

Medovite rastline

Kjer primanjkuje pisanih travnikov, lahko prehranske razmere izboljšamo s sejanjem in sajenjem medovitih rastlin. S tem lahko pomagamo vsaj delu opraševalcev in jim zagotovimo hrano tudi po cvetenju sadnega drevja, ko po obdobju obilja nastopi obdobje pomanjkanja. Priporočamo setev mešanic neinvazivnih medovitih rastlin, kot so sončnica, boreč, facelija, ajda, različne detelje, nokota, lucerna, grašica, mak … Medovita so tudi mnoga zelišča (sivka, žajbelj, origano, različne mete, timijan …). Pomembno je, da je v mešanici čim več različnih rastlin. Tako zagotovimo hrano različnim opraševalcem in podaljšamo sezono cvetenja.

Gnezdilnice za čebele samotarke in čmrlje

Nekaterim čebelam samotarkam lahko pomagamo s postavljanjem gnezdilnic (hotelov za čebele/žuželke) in jih tako npr. privabimo v sadovnjak. Gnezdilnice so lahko zelo različne, tako po velikosti kot po obliki. Z vidika čebel je najpomembnejši gnezdilni material, oblika pa je bolj stvar našega okusa in prostora, ki ga imamo na voljo. Podrobnosti o gnezdilnicah so v priročniku »Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje« (povezava spodaj). Medtem ko je gojenje čebel samotark razmeroma preprosto, je gojenje čmrljev zahtevnejše.

Pravilna uporaba FFS

Pomembna je tudi preudarna uporaba fitofarmacevtskih sredstev. Cvetoče kmetijske rastline ali podrast so za opraševalce lahko zelo privlačne in pomemben vir hrane, a ob nepravilni uporabi FFS hkrati tudi past. Uporabljamo čebelam čim manj škodljiva sredstva. Sistemična FFS, ki so čebelam nevarna, se v času cvetenja gojenih rastlin ne smejo uporabljati. Čebelam nevarna kontaktna (dotikalna) sredstva se smejo v času cvetenja uporabljati le v nočnem času oziroma v času od dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom, razen če imajo na etiketi navedeno, da se v času cvetenja v celoti ne smejo uporabljati. Bolj kot zgodaj zjutraj priporočamo škropljenje pozno zvečer. V času tretiranja trajnih nasadov s čebelam nevarnimi sredstvi ne smemo pozabiti na cvetočo podrast, ki mora biti odstranjena (pokošena) ali pa moramo na drug način preprečiti nanos FFS. Škropimo v brezvetrnem vremenu.

Uporaba uvoženih čmrljev le v zaprtih rastlinjakih

Uvožene (kupljene) čmrlje uporabljamo le za opraševanje v rastlinjakih, nikoli na prostem. Pri tem poskrbimo, da čmrlji ne uhajajo iz rastlinjaka. Odmrla gnezda odstranimo na način, da preprečimo dostop čmrljem ali medonosni čebeli (v gnezdu je zaloga sladkorne raztopine, ki privablja čebele).

Varovanje opraševalcev v mestih

Mesta so vedno bolj pomemben življenjski prostor za opraševalce. V primerjavi z območji z intenzivnim kmetijstvom, je v mestih za opraševalce več hrane, na voljo pa je od pomladi do jeseni. Najdejo jo v parkih in na vrtovih. Z načrtnim opraševalcem prijaznejšim upravljanjem, lahko mesta opraševalcem naredimo še bolj prijazna. Najbolj pomembna sta manj pogosta košnja in načrtno sajenje avtohtonih medovitih rastlin.

Varovanje opraševalcev na vrtovih

Vsak lastnik vrta lahko pomaga opraševalcem. Medtem ko je negovana, pogosto košena trata za opraševalce zelena puščava, je bolj naravna trata, ki ji dovolimo zacveteti, za opraševalce pomemben vir hrane.

Opraševalcem lahko pomagamo tudi s sajenjem medovitih rastlin. Medovita so mnoga zelišča (sivka, žajbelj, origano, različne mete, timijan …). Tudi mnoge okrasne rastline so medovite, vendar ne vse. Ni vse kar cveti tudi medovito. S selekcijo so mnoge sorte za opraševalce postale neuporabne. Zato opazujemo, katere rastline opraševalci res množično obiskujejo. Medovite so tudi nekatere invazivne rastline, ki pa so za okolje zelo škodljive, zato jih nikoli ne razširjamo. Sadimo raje avtohtone medovite rastline, na katere so opraševalci dobro prilagojeni.

Postavimo lahko tudi gnezdilnico za čebele samotarke. Čmrlji pa bodo lahko varno gnezdili v živi meji. Naj bo vaš vrt oaza za opraševalce!

Travnik za varovanje opraševalcev
Za varovanje opraševalcev je ključno ohraniti njihov najpomembnejši življenjski prostor – pisane cvetoče travnike. Na njih dobijo hrano, mnogi tudi gnezdijo. Foto: D. Bevk
Mrtva kopriva
Mrtve koprive pomladi pokrijejo številne njive. Čmrljih matic na njih kar mrgoli. Foto: D. Bevk
Medovite rastline
Z medovitimi rastlinami lahko izboljšamo prehranske razmere za opraševalce, žal pa ne morejo nadomestiti vloge in pomena cvetočih travnikov. Bolj bi jih morali sejati kot strniščne dosevke. Foto: D. Bevk
Vrtnice
Tudi mnoge okrasne rastline so medovite, vendar ne vse. Ni vse kar cveti tudi medovito. S selekcijo so mnoge sorte za opraševalce postale neuporabne. Pri vrnicah so medovite predvsem sorte s preprostimi in odprtimi cvetovi. Foto: D. Bevk
Gnezdilnica za čebele, hotel za čebele, žuželčnik
Gnezdilnica za čebele samotarke (tudi hotel za žuželke/čebele ali žuželčnik). Bolje je postaviti več manjših gnezdilnic na več lokacijah kot eno veliko. Pri postavljanju gnezdilnic moramo upoštevati, da čebele samotarke nabirajo hrano (oprašujejo) največ nekaj sto metrov od gnezda. Podrobnosti o gnezdilnicah so v priročniku »Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje« (povezava spodaj). Foto: D. Bevk
Gojenje čmrljev, gnezdilnica za čmrlje
Za gojenje čmrljev je potrebnega nekaj znanja, sicer lahko naredimo več škode kot koristi. Podrobnosti o gnezdilnicah za čmrlje in naseljevanju so v predavanju »Zasebno življenje čmrljev in čebel samotark« (povezava spodaj). Foto: D. Bevk

Video

»Pomagajmo opraševalcem!«

Posenetek predavanja

»Zasebno življenje čmrljev in čebel samotark«

Dodatno branje

Brošura »Pomen opraševalcev za kmetijstvo«

Dodatno branje

Priročnik »Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje«

Čmrljica na družbenih omrežjih: