Pomen opraševalcev

Opraševanje žuželk zagotavlja eno najpomembnejših ekosistemskih storitev

Opraševanje žuželk zagotavlja eno najpomembnejših ekosistemskih storitev, pomembnih tako za kmetijstvo, torej pridelavo hrane, kot za naravo oziroma za biotsko pestrost. Oboje je pomembno za ljudi. Od opraševanja žuželk je vsaj deloma odvisnih približno 80 % kmetijskih in divjih rastlin. Vrednost opraševanja žuželk za slovensko kmetijstvo je ocenjena na 120 milijonov evrov letno.

Opraševanje žuželk ne vpliva samo na količino, ampak tudi na kakovost pridelka. Na cvetovih, ki so bolje oprašeni, se razvijejo lepši, bolj hranljivi in bolj obstojni plodovi. Kakovost pridelka je v interesu tako kmeta, ki si želi višje cene svojega pridelka, kot tudi potrošnika, ki si želi dobre hrane.

Hrana, pridelana na osnovi opraševanja žuželk, je tudi ključni vir nekaterih vitaminov. Če opraševalcev ne bi bilo, bi bila hrana manj pestra, primanjkovalo pa bi nekaterih vitaminov, kar bi negativno vplivalo na naše zdravje. Hrane bi bilo seveda tudi manj in bi bila dražja.

Najbolj znana opraševalka je kranjska čebela. Je zelo pomembna, vendar še zdaleč ni edina. Vsaj polovico opraševanja v kmetijstvu namreč opravijo divji opraševalci, torej divje čebele (čmrlji, čebele samotarke) in muhe trepetavke, oprašujejo pa tudi druge žuželke, kot so metulji, nekateri hrošči in ose.

Pomen opraševalcev
Vrednost opraševanja žuželk za slovensko kmetijstvo je ocenjena na 120 milijonov evrov letno. Foto: D. Bevk
Opraševanje ne vpliva samo na količino, ampak tudi na kakovost pridelka. Foto: D. Bevk

Video

»Opraševalci – nepogrešljivi pri pridelavi hrane«

Posenetek predavanja

»Zasebno življenje čmrljev in čebel samotark«

Dodatno branje

Brošura »Pomen opraševalcev za kmetijstvo«

Dodatno branje

»Priročnik Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje«

Čmrljica na družbenih omrežjih: