Čebele samotarke

Čebele samotarke – neutrudne opraševalke

Tudi čebele samotarke so izvrstne opraševalke. Mnoge cvetni prah prenašajo na spodnji strani zadka, in sicer v prašni obliki, in ne zlepljenega na zadnjih nogah kot medonosna čebela in čmrlji. Stik med naloženim cvetnim prahom in pestičem je zato boljši. Ker cvetni prah ni zlepljen, ga tudi več pade na cvet, nekatere vrste pa cvetove tudi zelo temeljito prehodijo. Vse to je dobro za opraševanje.Ena čebela samotarka tako lahko opravi delo stotih medonosnih čebel.

Življenjski krog čebel samotark

Čebele samotarke so zelo raznovrstna skupina čebel, tako po videzu kot tudi po načinu življenja. Najmanjše so velike samo tri milimetre in jih zlahka spregledamo, največje pa kar 25 mm in jih ljudje pogosto zamenjajo za čmrlje.

Ime so dobile zaradi načina skrbi za zarod. Večina vrst (a ne vse) živi samotarsko, kar pomeni, da vsaka samica sama poskrbi za gnezdo in zarod. Ni torej delavk in matic. Mesto gnezdenja je zelo različno. Najbolj znane so vrste, ki gnezdijo v luknjah v lesu ali votlih rastlinskih steblih, a mnoge gnezdijo tudi v tleh v rovih, skalnih razpokah ali na kamnih gradijo gnezda iz blata in peska.

V gnezda samice znosijo zalogo hrane, ki jo pripravijo iz mešanice cvetnega prahu in medičine. Nato odložijo jajčeca in gnezdo zaprejo, najpogosteje z blatom. Skrb za zarod je tako končana. Iz jajčec se razvijejo ličinke, ki pojedo zalogo hrane in se zabubijo. Večina vrst prezimi v gnezdu in izletijo šele naslednje leto.

Samotarka
Ena čebela samotarka lahko opravi delo stotih medonosnih čebel. Razlog za večjo učinkovitost je način prenašanja cvetnega prahu. Foto: J. Polajnar
Dišavka
V Sloveniji je bilo do zdaj najdenih več kot 500 vrst čebel samotark. Med bolj znanimi so dišavke, ki so pogoste opraševalke sadnega drevja in rade gnezdijo v gnezdilnicah. Foto: B. Koderman
Gnezdo čebel samotark
V gnezda samice znosijo zalogo hrane in odložijo jajčeca. Iz njih se razvijejo ličinke, ki hrano pojedo in se zabubijo. Foto: D. Bevk
Samotarka
Samica vhod v gnezdo zamaši. Foto: D. Bevk
Rdečerjava peščinarka
Rdečerjava peščinarka leta od marca do maja. Med drugim jo lahko opazimo na ribezu in borovnici. Gnezdi v tleh, v do pol metra globokih rovih. Foto: B. Koderman
Čmrlj samotarka
Mnoge divje čebele so zelo majhne in jih zlahka spregledamo. Primerjava velikosti čmrlja in čebele samotarke. Foto: D. Bevk
Lesna čebela
Niso pa vse majhne. Lesne čebele so večje od čmrljev. Foto: D. Bevk

Video

»Čebele samotarke – ali jih poznate?«

Posenetek predavanja

»Zasebno življenje čmrljev in čebel samotark«

Dodatno branje

Knjiga
»Čebele Slovenije«

Dodatno branje

Brošura »Pomen opraševalcev za kmetijstvo«

Dodatno branje

Priročnik »Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje«

Čmrljica na družbenih omrežjih: