Drugi opraševalci

Cvetove obiskujejo tudi različne muhe. Najbolj znane so muhe trepetavke, ki so dobile ime po lebdečem letenju. Nimajo žela, pred plenilci pa se zavarujejo s posnemanjem črno-rumenega vzorca pikajočih žuželk. S cvetnim prahom in medičino se prehranjujejo samo odrasli osebki, ličinke pa z drugimi viri. Ličinke nekaterih vrst so plenilci in se hranijo z listnimi ušmi. Trepetavke niso tako učinkovite opraševalke kot čebele (medonosna čebela, čmrlji, čebele samotarke), vendar so lahko zelo številne, zato njihov prispevek k opraševanju ni zanemarljiv.

Tudi pri metuljih oprašujejo samo odrasli osebki, ličinke (gosenice) pa ne. Na kmetijskih rastlinah niso pogosti, zato so pomembnejši za opraševanje divjih rastlin oziroma za ohranjanje biotske pestrosti.

Na cvetovih pogosto najdemo tudi hrošče, vendar njihov prispevek k opraševanju v kmetijstvu ni velik. Pomembnejša je njihova vloga pri opraševanju divjih rastlin, še veliko bolj pa pri razgradnji organskega materiala, ki je pomembna za rodovitnost tal.

Predvsem poleti cvetoče rastline, kot so npr. maline, oprašujejo tudi ose. Za kmetijstvo je pomembnejša njihova plenilska vloga, saj uravnavajo število uši in drugih žuželk, ki v kmetijstvu lahko povzročajo škodo.

Muha trepetavka
Muha trepetavka na češnji. Foto: D. Bevk
Metulj
Dnevni pavlinček. Foto: D. Bevk
Velerilec
Velerilec – nočni metulj, ki je dejaven v mraku in podnevi. Spominja na kolibrija. Foto: D. Bevk
Hrošč
Na cvetovih najdemo tudi nekatere hrošče. Foto: D. Bevk

Video

»Opraševalci – nepogrešljivi pri pridelavi hrane«

Posenetek predavanja

»Zasebno življenje čmrljev in čebel samotark«

Dodatno branje

Brošura »Pomen opraševalcev za kmetijstvo«

Dodatno branje

Priročnik »Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje«

Čmrljica na družbenih omrežjih: