Dobrodošli na spletni strani Društva Čmrljica

Namen Društva Čmrljica je ozaveščanje o pomenu, pestrosti, ogroženosti in varstvu opraševalcev, raziskovanje opraševalcev ter povezovanje raziskovalcev in ljubiteljev opraševalcev.

Postanite naš član

Tudi vi lahko pomagate pri gradnji opraševalcem bolj prijaznega sveta. Društvo lahko podrete s članstvom ali donacijo.

Opraševalci

Opraševalci

Najbolj znana opraševalka je kranjska čebela. Je pomembna, vendar še zdaleč ni edina. Vsaj polovico opraševanja v kmetijstvu namreč opravijo divji opraševalci.

Pomen opraševalcev

Opraševanje žuželk zagotavlja eno najpomembnejših ekosistemskih storitev, pomembnih tako za kmetijstvo, torej pridelavo hrane, kot za naravo oziroma za biotsko pestrost.

Čmrlji – opraševalci za vsako vreme

Ena glavnih posebnosti in prednosti čmrljev je, da oprašujejo tudi v slabem vremenu, torej v mrazu, dežju in vetru, ko medonosna čebela ni dejavna.

Čebele samotarke – neutrudne opraševalke

Tudi čebele samotarke so izvrstne opraševalke. Ena čebela samotarka lahko opravi delo stotih medonosnih čebel. Razlog za večjo učinkovitost je način prenašanja cvetnega prahu.

Kranjska čebela – najbolj znana opraševalka

V Sloveniji več kot 11.000 čebelarjev, gostota čebeljih družin pa je ena največjih v Evropi. Vendar pa kranjska čebela divjih opraševalcev kljub številčnosti ne more nadomestiti.

Drugi opraševalci

Cvetove obiskujejo tudi druge žuželke kot so muhe trepetavke, metulji, hrošči in ose.

Ogroženost opraševalcev

Zadnja desetletja opažamo hitro upadanje števila opraševalcev, zato je ponekod v svetu že ogrožena kmetijska pridelava. V Evropi grozi izumrtje kar četrtini vrst čmrljev.

Varovanje opraševalcev

Varovanje opraševalcev vključuje zagotavljanje hrane, prostora za gnezdenje in zdravega okolja. Vse to lahko zagotovimo tudi v današnji kmetijski krajini, na vrtu in v mestih.

Publikacije in videi o opraševalcih

Zbirka prosto dopstopnih publikacij in videov o opraševalcih.

Čmrljica na družbenih omrežjih: