Opraševalci

Opraševalci – ali opazimo vse?

Najbolj znana opraševalka je kranjska čebela. Je pomembna, vendar še zdaleč ni edina. Vsaj polovica opraševanja v kmetijstvu je namreč delo divjih opraševalcev. Mednje spadajo divje čebele (čmrlji, čebele samotarke) in muhe trepetavke, oprašujejo pa tudi druge žuželke, kot so metulji, nekateri hrošči in ose.

Opraševalci
Medonosni čebeli, čmrlj in čebela samotarka na sončnici. Foto: B. Koderman

Video

»Opraševalci – nepogrešljivi pri pridelavi hrane«

Posenetek predavanja

»Zasebno življenje čmrljev in čebel samotark«

Dodatno branje

Brošura »Pomen opraševalcev za kmetijstvo«

Dodatno branje

Priročnik »Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje«

Čmrljica na družbenih omrežjih: