Medonosna čebela

Medonosna čebela – najbolj znana opraševalka

Glavna prednost medonosne čebele je, da prezimuje v velikem številu, zato je že pomladi veliko čebel. Zaradi čebeljih pridelkov pa je privlačna za gojenje, zato je v Sloveniji več kot 11.000 čebelarjev, gostota čebeljih družin pa je ena največjih v Evropi. Vendar pa medonosna čebela divjih opraševalcev kljub številčnosti ne more nadomestiti.

V Sloveniji živi kranjska čebela (kranjska sivka), ki je ena od več kot 30 podvrst medonosne čebele. Ne živi pa samo pri nas, ampak je naravno razširjena v precejšnem delu Balkana in delu Srednje Evrope. Zaradi dobrih lastnosti za čebelarjenje jo je človek razširil skoraj po vsem svetu, zato je danes druga najbolj razširjena podvrsta medonosne čebele (takoj za italijansko čebelo).

Medonosna čebela živi v velikih skupnostih – družinah, ki jih sestavljajo ena matica, delavke (neplodne samice) in del leta tudi troti (samci). Družine so zelo velike in poleti lahko štejejo tudi 60.000 delavk. Naravno se razmnožujejo z rojenjem, pri čemer stara matica z delom delavk zapusti panj.

Čebele na cvetovih nabirajo medičino in cvetni prah. Za zimo si pripravijo velike količine zalog hrane, kajti zime ne preživijo otrple, ampak so ves čas dejavne in vzdržujejo temperaturo gnezda. Ob toplejših dneh, pri temperaturi okrog 10 °C ali več, čebele tudi pozimi izletavajo iz panjev.

Kranjska čebela
Kranjska čebela. Foto: D. Bevk
Medonosna čebela
Medonosne čebele živijo v velikih družinah, ki jih sestavljajo ena matica, več deset tisoč delavk in troti. Foto: D. Bevk
Medonsona čebela
Medonosna čebela je nekdaj gnezdila v drevesnih duplih, danes pa v Evropi velika večina populacije živi v panjih. Slovenija spada med dežele z največjim številom čebeljih družin glede na velikost. Več kot 11.000 čebelarjev skrbi za več kot 200.000 družin. Foto: D. Bevk
Med
Med – zaloga energije. Čebele ga izdelujejo iz medičine in mane (izločkov uši in kaparjev). Foto: D. Bevk
Cvetni prah
Cvetni prah – vir beljakovin. Foto: D. Bevk

Video

»Kranjska čebela (Apis mellifera carnica)«

Posenetek predavanja

»Zasebno življenje čmrljev in čebel samotark«

Dodatno branje

Brošura »Pomen opraševalcev za kmetijstvo«

Dodatno branje

Priročnik »Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje«

Čmrljica na družbenih omrežjih: